Aquamarine, Thanh Hoa Province Vietnam

Calcite & Quartz - Stan Terg (Trepca) Kosovska Mitrovica, Kosovo